Mount Tom (Mountain, 2.148m)

Jefferson County, Washington, United States