Crystal Peak (Mountain, 2.078m)

Jefferson County, Washington, United States

Model selection

ECMWF ICON GFS